Otázky a odpovědi z trhu práce

Poraďte se také

Poraďte se také


Zbývá 1000 znaků.


Toto opatření slouží jako ochrana proti webovým robotům.
Při zapnutém javaskriptu se pole vyplní automaticky.

*Označené položky jsou povinné.

zaměstnání a maminky
Pokud bych během rodičovské dovolené nastoupila do zaměstnání k jinému zaměstnavateli, na plný úvazek (dobu neurčitou), a tento pracovní poměr trval i po skončení rodičovské dovolené, ztrácím tak nárok na odstupné od původního zaměstnavatele? Za předpokladu, že by mi tedy práci nabídnout nemohl. Děkuji
Jahana
Dobrý den, můžete mít i více souběžných pracovních poměrů. U svého původního zaměstnavatele byste ztratila nárok na odstupné ve chvíli, kdy byste se nemohla vrátila zpět do zaměstnání po ukončení rodičovské dovolené z osobních důvodů, nikoli proto, že by Váš zaměstnavatel pro Vás práci neměl.

březen 2017

ukončení zaměstnání
Dobrý den,

má známa podepsala dohodu v níž bylo napsáno, že rok po skončení nesmí pracovat nikde jako servírka pod pokutou 50,000,- tisíc? má na to nárok. Špatně si to přečetla a podepsala.

Děkuji za odpověď.
Michal G.

Dobrý den, na Váš dotaz odpovídá Hlava VI: Konkurenční doložka zákoníku práce:

(1) Byla-li sjednána konkurenční doložka, kterou se zaměstnanec zavazuje, že se po určitou dobu po skončení zaměstnání, nejdéle však po dobu 1 roku, zdrží výkonu výdělečné činnosti, která by byla shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo která by měla vůči němu soutěžní povahu, je součástí konkurenční doložky závazek zaměstnavatele, že zaměstnanci poskytne přiměřené peněžité vyrovnání, nejméně však ve výši jedné poloviny průměrného měsíčního výdělku, za každý měsíc plnění závazku. Peněžité vyrovnání je splatné pozadu za měsíční období, pokud se smluvní strany nedohodly na jiné době splatnosti.

(2) Konkurenční doložku může zaměstnavatel se zaměstnancem sjednat, jestliže to je možné od zaměstnance spravedlivě požadovat s ohledem na povahu informací, poznatků, znalostí pracovních a technologických postupů, které získal v zaměstnání u zaměstnavatele a jejichž využití při činnosti uvedené v odstavci 1 by mohlo zaměstnavateli závažným způsobem ztížit jeho činnost.
(3) Byla-li v konkurenční doložce sjednána smluvní pokuta, kterou je zaměstnanec zaměstnavateli povinen zaplatit, jestliže závazek poruší, zanikne závazek zaměstnance z konkurenční doložky zaplacením smluvní pokuty. Výše smluvní pokuty musí být přiměřená povaze a významu podmínek uvedených v odstavci 1.

Pokud nejsou naplněny výše uvedené podmínky, je konkurenční doložka s největší pravděpodobností neplatná.

březen 2017

nástup do práce
Dobry den chtela bych se zeptat 30.6.my konci pracovni smlouva dalsi smlouvuu nepodepisi v zamestnani jsem 2 roky a 7 mesicu mam narok na podporu v nezamestnanosti dekuji jiravova
jiravova
Dobrý den, ano, na podporu v nezaměstnanosti byste měla mít nárok.

březen 2017

nástup do práce
Dobrý den kolegini se v práci udělalo špatně klesl tlak nemohla chodit. Odvezla jsem jí k lekaři ,který mi potvrdil navštevu razítkem na propustku. Mám narok na proplacení navšte. lekaře ?Děkuji Krňávková
Krňávková
Dobrý den, nárok na pracovní volno s náhradou mzdy v případě doprovodu k lékaři máte dle zákoníku práce u rodinného příslušníka. Pokud se kolegyni udělalo v zaměstnání špatně a Váš nadřízený Vás poslal s ní jako doprovod, měla by Vám být tato doba placena.

březen 2017

nástup do práce
Dobrý den, od února jsem v novém zaměstnání a jsem ve zkušební době mám tedy odpracovaný jeden měsíc. Dnes jsem dostala Nemocenskou. Chci se zeptat zda mi jje zaměstanavatel povinen poslat v březnu únrovou výplatu, nebo může počkat až nemocenskou ukončím? Děkuji Irena
Irena
Dobrý den, zaměstnavatel vyplácí náhradu mzdy v pracovní neschopnosti od 3.-14. dne pracovní neschopnosti, po té je doklad o PN zaslán na správu sociálního zabezpečení. Dávky vyplácí příslušná správa sociálního zabezpečení prostřednictvím účtu, a to nejpozději do 1 měsíce následujícího po dni, v němž jí byl stanovený, řádně vyplněný doklad pro nárok na výplatu dávky včetně příslušných podkladů doručen.

březen 2017

ukončení zaměstnání
DOBRÝ VEČER CHCI SE ZEPTAT 15.2 JSEM ODEŠEL ZE ZAMĚSTNÁNÍ HNED 16.2 JSEM NASTOUPIL DO JINÉHO ZAMĚSTNÁNÍ KTERÉ NENÍ PODLE MÝCH PŘEDSTAV A CHTĚL BYCH HNED ODEJÍT ZATÍM NEMÁM ŽÁDNÉ ZAMĚSTNÁNÍ MŮŽU JÍT NA UŘAD PRÁCE BUDU MÍT NÁROK NA PODPORU DĚKUJI ZA ODPOVĚD
MIROSLAV

Dobrý den, nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč o zaměstnání, který získal v posledních dvou letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění podle zvláštního právního předpisu v délce alespoň 12 měsíců.

březen 2017

nástup do práce
Dobrý den,

ráda bych se zeptala, zda je zaměstnavatel povinen dát zaměstnanci dovolenou. Může zaměstnance nutit pracovat bez dovolené z důvodu nedostatku personálu?

Děkuji za odpověď.

Renata Vedlich
rsvedlich@volny.cz
602248961
Renata Vedlich
Dobrý den, tak předně je třeba napsat, že čerpání dovolené určuje zaměstnavatel. Dobu čerpání dovolené je povinen zaměstnavatel tak, aby dovolená mohla být vyčerpána zpravidla vcelku a do konce kalendářního roku, ve kterém právo na dovolenou vzniklo. Při určení rozvrhu čerpání dovolené je nutno přihlížet k provozním důvodům zaměstnavatele a k oprávněným zájmům zaměstnance. Poskytuje-li se zaměstnanci dovolená v několika částech, musí alespoň jedna část činit nejméně 2 týdny vcelku, pokud se zaměstnanec se zaměstnavatelem nedohodne na jiné délce čerpané dovolené. Určenou dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen písemně oznámit zaměstnanci alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnancem na kratší době.

únor 2017

nástup do práce
dobrý den,chci se zeptat, kdy je možné přesunout zaměstnance na jinou pozici nez je sjednáno v pracovní smlouvě. Další otázka dá se považovat email kde je napsano radši bych šla na směny jako žádost o změnu?děkuji
marcela


Zaměstnavatel je povinen převést zaměstnance na jinou práci,

  1. 1) pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě způsobilosti konat dále dosavadní práci,
  2. 2) nesmí-li podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, 
  3. 3) anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice),
  4. 4) koná-li těhotná zaměstnankyně, zaměstnankyně, která kojí, nebo zaměstnankyně-matka do konce devátého měsíce po porodu práci, kterou nesmějí být tyto zaměstnankyně zaměstnávány nebo která podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství nebo mateřství,
  5. 5) jestliže to je nutné podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví v zájmu ochrany zdraví jiných fyzických osob před infekčním onemocněním,
  6. 6) jestliže je toho třeba podle pravomocného rozhodnutí soudu nebo správního úřadu, jiného státního orgánu nebo orgánu územního samosprávného celku,
  7. 7) je-li zaměstnanec pracující v noci na základě lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb uznán nezpůsobilým pro noční práci,
  8. 8) požádá-li o to těhotná zaměstnankyně, zaměstnankyně, která kojí, nebo zaměstnankyně – matka do konce devátého měsíce po porodu, která pracuje v noci.

únor 2017

ukončení zaměstnání
13.2. jsem nastoupila do nové práce. Jsem ve zkušební době a smlouvu mám na dobu určitou. Požádala jsem o zrušení evidence na PÚ. Nyní jsem ve stresu, že jsem se špatně rozhodla. Práce je velice stresující a chci si najít jinou. Pokud bych se chtěla zaevidovat na úřadě práce, kdy opětovně mohu. Před tím jsem byla měsíc na úřadě práce v měsíci lednu 2017, ale jinak jsem pracovala celý rok 2016 a před tím třináct let do 2015 u jiné firmy. Mám nárok, když odejdu ve zkušení době na podporu v nezaměstnanosti? Nebo vydržím tři měsíce a pak odejdu? Je mně 57 let. Děkuji za odpověď.
Gabriela
Dobrý den, pokud jste byla na úřadu práce evidována pouze po dobu 1 měsíce, určitě budete mít nárok na podporu v nezaměstnanosti. Bylo-li poslední zaměstnání uchazeče o zaměstnání ukončeno, buď z jeho vlastní vůle, nebo na základě dohody se zaměstnavatelem, a to bez vážných důvodů, snižuje se procentní sazba podpory v nezaměstnanosti.

únor 2017

ukončení zaměstnání
Dobrý den, měl bych dotaz ohledně ukončení pracovní smlouvy. Podal jsem dne 31.1.2017 ukončení pracovní smlouvy s výpovědní lhůtou 2 měsíce. Zajímalo by mě, zda mi už zaměstnavatel může zrušit příspěvek na penzijní připojištění a to již ve výplatě za leden . Dále mi byla odebraná část pohyblivé mzdy bez udání důvodu, také již za leden a v dalších měsících očekávám to stejné. Přitom práci si vykonávám dál, tak jako doposud, nemám pocit, že bych snížil své pracovní nasazení. Je možné s tím něco dělat? Vím, že se jedná o benefity, ale jsem pořád ještě jejich zaměstnanec.Děkuji za radu.
Petr
Dobrý den, u penzijního připojištění se jedná o benefit a musíte se podívat, jaké jsou podmínky jeho přiznání (stanovuje si sám zaměstnavatel), často bývá odebírám zaměstnancům, kteří jsou ve výpovědní době. Co se týče variabilní složky mzdy, zde je třeba vědět, jaké jsou konkrétní ukazatele, od kterých se odvíjí její přiznaná výše.

únor 2017

ukončení zaměstnání
Dobrý den . Když si chce člověk platit sociálni sam při Čid 1 stupně , musí být v registraci úřadu práce? Když nemá zaměstnání? Jaká částka se platí? Děkuji moc.

Michaela
Dobrý den, informujte se na Správě sociálního zabezpečení.

únor 2017

ukončení zaměstnání
Dobrý den, před několika lety , jsem pracoval u soukromého podnikatele, bohužel mě nepřihlásil, zdrav.pojištění ani soc. pojištění, bohužel jsem při stěhování ztratil, pracovní smlouvu a nyní po mě zdrav. pojištovna chce zaplatit zdrav. pojištění, byvalý zamestnavatel , se mnou nekomunikuje, je v insolvenci, je nějaký způsob, jak pojištovně zaměstnání doložit.? třeba místopřísežné prohlášení, nebo něco podobného ?. Děkuji za odpověď
Pavel
Dobrý den, zkuste najít například výplatní pásky. Doporučovala bych obrátit se na zdravotní pojišťovnu a domluvit jaké doklady či čestná prohlášení jsou ochotni uznat.

únor 2017

ukončení zaměstnání
Dobry den pracuji ve sportovnim zarizeni mesta pribram 8 mesic v prosinci mi byla prodluzena smlouva do konce brezna. chci ukocit pracovni pomer muzu se prihalsit na up i kdyz za me zamestnvatel dostal dotace zrejme na 6 mesicu a budu mit narok na podpuru za 2 roky mam odpracovano 14 mesicu dekuji za odpoved
Jakub
Dobrý den, nárok na podporu v nezaměstnanosti byste měl mít.

únor 2017

nástup do práce
Dobrý den,
nastoupila jsem do pracovního poměru 2.1.2017. Vzniká mi nárok na dovolenou za měsíc leden? Podle vyplatní pásky mám nárok jen na 18,5 dne dovolené. Ve firmě máme 4 týdny dovolené. Děkuji
Barbora
Dobrý den, poměrná část dovolené přísluší v délce jedné dvanáctiny též za kalendářní měsíc, v němž zaměstnanec změnil zaměstnání, pokud skončení pracovního poměru u dosavadního zaměstnavatele a vznik pracovního poměru u nového zaměstnavatele na sebe bezprostředně navazují; zaměstnanci přísluší v takovém případě poměrná část dovolené od nového zaměstnavatele." Podle převládající výkladové praxe se za tzv. "bezprostřední návaznost" pracovních poměrů považují nejen přechody od jiného zaměstnavatele ze dne na den, ale též případy, kdy předchozí pracovní poměr u dosavadního zaměstnavatele například skončil v pátek před víkendem a/nebo před svátkem; a nový pracovní poměr započal až v pondělí po víkendu nebo první pracovní den po státním svátku. Dle nás by Vám tedy měl zaměstnavatel přiznat dovolenou na zotavenou i za leden.

únor 2017

ukončení zaměstnání
Dobrý den,
pracovní smlouvu mám dobu určitou do 30/4, chtěla jsem nyní podat výpověď dohodou k 31/3, jelikož se mi naskytla skvělá práce od 1/4, ale zaměstnavatel spíš dělá naschvály a pustit na dohodu dřív mě nechce...Jaké jsou možnosti?Když jsem na HPP můžu docházet 1 měsíc k novému zaměstnavateli brigádně, kolik hodin? Co když prostě do staré práce přestanu chodit? děkuji moc za Info
Andrea
Andrea
Dobrý den, pokud zaměstnavatel nechce přistoupit na ukončení PP dohodou k 31.3.2017, skončí Váš pracovní poměr k 30.4.2017. K novému zaměstnavateli můžete ve svém volnu docházet, lze s ním uzavřít např. DPP (max 300h/rok). Pokud přestanete ze dne na den chodit do zaměstnání, vystavujete se riziku okamžitého zrušení PP zaměstnavatelem, tento způsob rozhodně nelze doporučit.

únor 2017

zaměstnání a maminky
Dobrý den přeji. Mám dotaz. PP na dobu určitou mi skončí dne 31. 3. 2017 a od ledna 2017 jsem práce neschopná z důvodu rizikového těhotenství. Pravděpodobný den porodu je 5. 9. 2017 a já se domnívám, že splňuji podmínky pro uplatnění nároku na PPM. Domnívám se správně?
Moc Vám děkuji
Lucie

Dobrý den,

nárok na peněžitou pomoc v mateřství budete mít, pokud splníte dvě podmínky, a to:

1. Do jiného stavu přijdete v době trvání pracovního poměru, který zakládá účast na nemocenském pojištění (nejedná se o zaměstnání malého rozsahu ani o dohodu o provedení práce). V případě, že tento pracovní poměr skončí, ochranná lhůta pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství je 180 kalendářních dnů od ukončení zaměstnání, pokud tolik dnů zaměstnání trvalo. Jestliže těhotná zaměstnankyně nastoupí po skončení doby zaměstnání do nového zaměstnání, které taky ukončí, musí se k ochranné lhůtě z druhého zaměstnání připočítat zbytek nevyčerpané ochranné lhůty z prvního zaměstnání.

2. Byla jste účastna na pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech před nástupem na peněžitou pomoc v mateřství. Je-li uplatňován nárok na peněžitou pomoc v mateřství z pojištění, v němž není splněna podmínka účasti na pojištění 270 kalendářních dní v posledních dvou letech před nástupem na peněžitou pomoc v mateřství , započtou se pro splnění této podmínky doby účasti na pojištění z předchozích pojištění v období dvou let před nástupem na peněžitou pomoc v mateřství; překrývající se doby účasti na pojištění lze započítat jen jednou.

Když to zjednoduším, tak pokud budete mít v posledních dvou letech před nástupem na peněžitou pomoc v mateřství více zaměstnání postupně za sebou (nepřekrývaly se doby těchto zaměstnání), tak tato podmínka je splněna, pokud doba těchto zaměstnání je alespoň 270 kalendářních dní.

Pokud splníte obě podmínky, budete mít nárok na peněžitou pomoc v mateřství.

únor 2017

ukončení zaměstnání
Dobrý deň,

28.2.2017 mi končí pracovný pomer a ostalo mi 6,5 dní dovolenky, čo si už nemožem vybrať, lebo zamestnávatel mi to nedovolí.Mám nárok na preplatenie nevyčerpanej dovolenky, alebo mi to prepadne? Ďakujem.
P.S. samozrejme pracujem v ČR.
Anna Bozóová
Dobrý den, nevyčerpaná dovolená Vám musí být proplacena v poslední mzdě.

únor 2017

ukončení zaměstnání
Dobrý den. Jsem v zaměstnání na dotaci Záruky pro mladé z ÚP, ale bohužel, zaměstnavatel nesplnil to co slíbil (měl jsem být na vyšším postě a umístil mě trvale na naprosto jiném postu, i když se stejným zaměřením). Pokud ukončím smlouvu, jak to bude s dotací? Budu z toho mít nějaké sankce nebo prostě skončí prac. poměr a další dotaci již na mě jednoduše nedostanou - a já plynule přejdu do nového zaměstnání. Děkuji za radu
Martin
Dobrý den,
problematiku úřadu práce tato poradna řeší pouze vzevrubně, konzultujte prosím vše s pracovníky příslušného úřadu práce.

únor 2017

ukončení zaměstnání
Mám nárok na podporu, pokud odejdu ve zkušení době na vlastní žádost?
Zdena
Dobrý den, bylo-li poslední zaměstnání uchazeče o zaměstnání ukončeno, buď z jeho vlastní vůle, nebo na základě dohody se zaměstnavatelem, a to bez vážných důvodů, snižuje se procentní sazba podpory v nezaměstnanosti.

únor 2017

ukončení zaměstnání
Dobrý večer
Dostal jsem výpověď-zrušení pracovního mista dohodou.
Jaký by to mohlo mít vliv, na dávku- podpory v nezaměstanosti?Budu mit podporu krácenou,když beru ČID 1 stupně???? Děkuji
ciko27@seznam.cz
Dobrý den, v dohodě by měl být uveden důvod ukončení pracovního poměru, tj. organizační změny. Pak byste neměl být nijak krácen na podpoře v nezaměstnanosti.

únor 2017

ukončení zaměstnání
Zdravím ukončil sem pracovní poměr k datu 19 ledna 2017 ve zkušební době. Dnes sem dostal vyplatnici na které je už spočtena čistá mzda 5697 Kč dostal sem 3000 Kč a 12x100 Kč stravenky stim že prý byli placeny nějaké srážky. Ale nedokazal sem od šefa zjistit jaké. Je to vubec možné nebo mě jen prostě okradl. Díky
Petr
Dobrý den, tento dotaz nemůžeme zodpovědět. Veškeré srážky musí být zkalkulovány ve mzdě.

únor 2017

zaměstnání a důchody
Dobrý den, mám ID 1.st., můj nový zaměstnavatel na mě bere dotace a má zřízenou chráněnou dílnu (koupili pro mě speciální vybavení, které nepoužívám sama), nyní po 5 měsících po mě neoficiálně žádá více hodin než mám ve smlouvě. Mám chuť ukončit pracovní vztah, ale mám podepsanou smlouvu na dobu určitou - 3 roky. Co to bude pro mě znamenat - může na mě žádat dotace i připadný nový zaměstnavatel? A co to zařízení, které si pro mě koupili? Budou muset vracet peníze? Předem děkuji za odpověď.
Daniela
Dobrý den,
problematiku úřadu práce tato poradna neřeší, konzultujte prosím vše s pracovníky příslušného úřadu.

únor 2017

hledám práci
Jak odstraním c.v. ze stránek jobs.cz?
Roman Kučera
Dobrý den, obraťte se na provozovatele stránek jobs.cz

únor 2017

hledám práci
Dobrý den, chci se zeptat. Chtěla bych mít smlouvu s rodiči dítěte které bych hlídala. Momentálně jsem registrovaná na ÚP. Musím tuto smlouvu pokud převyšuje bych hlídala 170 hodin měsíčně? Nebo bych si měla zařídit živnost?
Děkuji za odpověď.
Aneta
Dobrý den,

pokud jste evidovaná na úřadu práce, je nutné je informovat o každé práci, kterou vykonáváte. 

únor 2017

nástup do práce
Jsem 2 roky v evidenci ÚP.Sehnala jsem si práci a zaměstnavatel si mne chtěl vyzkoušet a dostala jsem na měsíc smlouvu na DPČ.Nejednalo se však o kolizní zaměstnání a jsem i nadále v evidenci ŮP.Nyní jsem dostala smlouvu na dobu neurčitou.Oznámila jsem to na ŮP stejně jako předchozí DPČ a podala žádost o příspěvek na dojíždění,které mi pracovnice ŮP odmítla přiznat,neboť jsem již v tomto zaměstnání pracovala 1 měsíc na DPČ.To jsem měla raději pracovat načerno.Zaměstnavatel mi přece nedá hned smlouvu na dobu určitou .když mne nezná.Děkuji za odpověď.
Jarka
Dobrý den,
problematiku úřadu práce tato poradna neřeší, konzultujte prosím vše s pracovníky příslušného úřadu.

únor 2017

ukončení zaměstnání
Dobrý den, zajímá mě za jakých okolnosti lze zrušit pp po rodičovské z me strany,kdybych se nechtěla po mateřské a následné rd vratit(smlouva na neurčito) a zaměstnavatel by nepřistoupil na dohodu o ukončení,je zde jediná možnost dvoumesicni vypovedni lhuta? Děkuji
Simona
Dobrý den,

ano pokud zaměstnavatel nepřistoupí na dohodu, musíte pracovní poměr ukončit výpovědí.

únor 2017

ukončení zaměstnání
Dobrý den po dvou letech dávám v práci výpověd,nejsem tam spokojený jak finančně tak psychicky.Mám nárok na podporu když podám výpověd já ?
Marek
Dobrý den,

nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč o zaměstnání, který získal v posledních dvou letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění podle zvláštního právního předpisu v délce alespoň 12 měsíců, požádal krajskou pobočku Úřadu práce ČR, u které je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti a ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, není poživatelem starobního důchodu. 
Zaměstnanec, který ukončí pracovní poměr výpovědí z vlastní strany má nárok pouze na 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu.

Délka podpůrčí doby je stanovena u osob do 50 let na 5 měsíců, od 50 do 55 let na 8 měsíců a nad 55 let 11 měsíců.

únor 2017

ukončení zaměstnání
Dobry den,
Zamestnavatel mi rekl 3 dny pred vyprsenim smlouvy, ze mi ji neprodlouzi a ted mam otazku..? bydlim s pritelem a po studiu jsem sla ihned pracovat a se zkusebni lhutou mam odpracovano 6 mesicu chci se tedy zeptat jestli se bere nejaky ohled na to ze jsem nikdy nebyla hlasena na UP a zda mam narok na nejakou podporu v nezamestanosti. Vsude jsem se docetla ze musi byt odpracovano 12 kl mesicu, ale preci nemuzu za to ze mi zamestnavatel smlouvu neprodlouzil ..samozrejme zajem o praci mam a nechci tu okradat stat a organy ale prijde mi nefer ze jako cesky obcan nemam narok na zadnou financi podporu ... prosim tedy o pomoc jak to chodi..dekuji
Zamestnavatel neprodlouzil smlouvu
Dobrý den,

nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč o zaměstnání, který získal v posledních dvou letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění podle zvláštního právního předpisu v délce alespoň 12 měsíců, požádal krajskou pobočku Úřadu práce ČR, u které je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti a ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, není poživatelem starobního důchodu.

únor 2017

ukončení zaměstnání
Dobrý den,chci se zeptat. Ke dni 7.2.17 mi byl ukoncen prac.poměr,ale 16.2.17 nastupuji do nové práce,zajímá mě jestli se musim na ten týden hlasit na Up.Děkuji
Ivana
Dobrý den,

evidence na úřadu práce je Vaše právo nikoliv povinnost.

únor 2017

ukončení zaměstnání
Dobrý den,
v současné době jsem na rodičovské dovolené s 2,5 letou dcerou. K 5.8.2017 bych měla nastoupit zpět do zaměstnání, smlouvu mám uzavřenou na dobu neurčitou. Bylo mi naznačeno, že se mnou na mé původní místo již nepočítají a je obsazeno. Pokud mi nebudou schopni nabídnout jinou podobnou práci, jak mám dále postupovat nebo se případně bránit? Mohou mi dát výpověď pro nadbytečnost, když moje stávající místo stále existuje, nebude zrušeno ani jinak přejmenováno. Na výpověď dohodou z mé strany nepřistoupím. Jak je to v případě výpovědi ze strany zaměstnavatele s odstupným a výpovědní lhůtou? Velice děkuji za odpověď.
Mirka K.
Dobrý den,

pokud pro Vás zaměstnavatel nemá pracovní místo, je možné ukončit pracovní poměr buď dohodou nebo výpovědí z organizačních důvodů. V případě výpovědi je stanovena výpovědní doba zákonem na 2 měsíce. Zaměstnanci pak náleží odstupné ve výší, která je závislá na počtu odpracovaných let.

únor 2017

ukončení zaměstnání
Dobrý den,
20. ledna jsem ukončil dohodou pracovní poměr se zbývajícími 13 dny dovolené.
Jelikož jsem dával výpověď ze dne na den, nebylo ji kdy vyčerpat. Poslední výplata za odpracovanou část ledna přišla, nicméně mi nebyla proplacena zbývající dovolená.
Kdy mi je zaměstnavatel nejpozději proplatit dovolenou? V dohodě o skončení PP nebylo zakotveno nic o dovolené a dle paragrafu 222 je mi zaměstnavatel povinen zbylou dovolenou proplatit.
Díky za odpověď.
Martin
Dobrý den,

zbývající část dovolené Vám zaměstnavatel musí proplatit v poslední mzdě, pokud nebylo sjednán jinak.

únor 2017

ukončení zaměstnání
Dobrý den,ve zkušební době u zaměstnavatele jsem bohužel musela na PN a následně jsem dostala výpověď.Chtěla bych se zeptat,kdo za mě platí zdravotní a socialní pojištění,pokud PN pokračuje a na ÚP se zaregistrovat nejde?
Romana
Dobrý den,
v tuto chvíli jste v kategorii, kdy za Vás zdravotní pojištění hradí stát.

únor 2017

ukončení zaměstnání
Dobrý den, jsem ve zkušební době a chci dát výpověď. Musí mi někdo výpověď podepsat ke schválení, nebo mohu výpověď nechat na stole. Děkuji Klára
Klára
Dobrý den,
pracovní poměr nemusíte končit výpovědí, je možné ho zrušit ve zkušební době. Doporučuji zrušení předat Vašemu nadřízeném, popř. personálnímu útvaru nebo na podatelně společnosti.

únor 2017

ukončení zaměstnání
Dobrý den,
loni jsem ukončila pracovní poměr dohodou a nastoupila k novému zaměstnavateli. S bývalým zaměstnavatelem jsme se nerozešli v dobrém, ale všem svým závazkům v souvislosti s ukončením poměru dostál a i poslední mzda byla doplacena v pořádku. Jenže nyní mi přišel od bývalého zaměstnavatele dopis, že jsem nepravdivě zapsala docházku a že mi chybí doložení některých lékařských potvrzení. Jedná se o měsíc 6/16 - mzda mi byla ale v pořádku vyplacena. Odešla jsem 8/16 a nic po mě nebylo požadováno. Výzva k dodání přišla až nyní. Může po mně bývalý zaměstnavatel něco takového požadovat i po tak dlouhé době i když mi mzda byla v dané době řádně vyplacena? A jak se mám bránit, pokud po mě bude zaměstnavatel požadovat doložit absenci, i když jsem byla řádně v práci. Žádný docházkový (čipovací) systém ve firmě nebyl. Docházka se zapisovala ručně do papírů.
Elena
Dobrý den, dle mého názoru již po Vás zaměstnavatel nemůže dodatečně nic požadovat, všechny tyto věci měly být vyřešeny do data ukončení pracovního poměru.

únor 2017

ukončení zaměstnání
Dobrý den,
Jsem nucena ukončit prac.poměr,který mám na dobu určitou do 30.7.2017.Jsem rozvedená se 7 letou dcerou ve své péči a budu se stěhovat do 200km vzdáleného města.Mám nárok na podporu nebo nějaké sociální dávky?Děkuji
Šárka
Dobrý den, za předpokladu, že splníte podmínky pro přiznání podpory v nezaměstnanosti, můžete si o ni na úřadu práce zažádat. Do výpovědi bych uvedla jako důvod stěhování (mohlo by příp. zajímat úřad práce).

únor 2017

hledám práci
od 24.2.2017 končím PŘEDČASNĚ STUDIUM NA VŠ, CHCI PODAT NOVOU PŘIHLÁŠKU NA VŠ JINÉHO SMĚRU.ZAEVIDUJI SE NA UP V místě trvalého bydliště, ale práci chci hledat v PRAZE, KDE MÁM ZAJIŠTĚNÉ BYDLENÍ , JE TO MOŽNÉ ?Převede mne ÚP DO PRAHY ?
VILMA
Dobrý den, pro podporu v nezaměstnanosti (nevím, zda byste splnila podmínky pro její přiznání) musíte být evidována v evidenci uchazečů o zaměstnání a registrovat se na krajské pobočce úřadu práce, v jejímž obvodu máte bydliště. Zde se domluvte s pracovníkem úřadu práce, aby Vám nabízel nabídky pracovních míst v Praze.

únor 2017

nástup do práce
Dobrý den, byla jsem evidovaná na úřadu práce, pak jsem nastoupila ještě na rok do školy - to jsem na ÚP nahlásila. Po dokoncčení ročního studia jsem nastoupila do práce na HPP - v srpnu. Nyní je únor a mně došlo, že jsem zapomněla nástup do zaměstnání nahlásit prac.úřadu. Zaměstnavatel za mě daně odvádí. Jak moc je to velký problém?
Anna
Dobrý den, úplně nechápu, proč byste měla nástup do zaměstnání po ukončení školy hlásit na úřad práce. Pokud nejste na úřadu práce evidovaná, nemusíte nástup do zaměstnání na ÚP nahlašovat.

únor 2017

ukončení zaměstnání
Dobrý večer,ukončují pro.pomer ve zkušební době,ale zaměstnavatel po mě chce,abych po ukončení ještě 14 dní pracovala.Pokud bych souhlasila,tak za jakých podmínek?
Šárka
Dobrý den, nevím, jaké podmínky máte na mysli. Každopádně pokud rušíte pracovní poměr ve zkušební době, nemůže na Vás zaměstnavatel požadovat další práci, leda že byste souhlasila například s tím, že zrušíte PP až k pozdějšímu datu.

únor 2017

hledám práci

Dobrý den, chtěla bych poradit ohledně vyjednávání platu.
Měla jsem dnes pohovor, a došlo na to, kolik bych si představovala peněz. Protože jsem nevěděla kolik je daná částka, co si představuji v hrubém, plácla jsem hrozně malou sumu.

Otázka co teď? Pokud tedy budu přijatá, bude prý ještě další kolo pohovoru, přímo s manažerkou, můžu moji částku ještě změnit?

A nebo mám kontaktovat přímo paní, co jsem s ní měla dnes pohovor a říct jí, že jsem se zmýlila? Nechci vypadat jako blbec, nebo jako že mi jde jen o peníze.. ale částku jsem řekla asi o 5 tisíc menší než jsem chtěla (nedokázala jsem si rychle spočítat kolik budou odvody, apod.). Jak se teď zachovat? Moc děkuji
Lenka
Dobrý den, pokud si nejste jistá částkou v hrubém, uveďte u pohovoru částku v čistém, personalista si čistou mzdu navýší o zákonné odvody. Nyní bych vyčkala zda budete přizvána do druhého kola a tam určitě upřesněte své požadavky.

únor 2017

nástup do práce
Dobry den, již 4 roky pracuji jako barmanka..Nyní se zjistilo, ze se u mne zapomněli na vstupní lékařskou prohlídku,na kterou mne nyní zaměstnavatel posila..Neni to zbytecne,kdyz na prohlídce budu mit datum 2017,přitom v praci jsem od roku 2013?Dekuji za informaci.
Petra N.
Dobrý den, je chybou, že na to zaměstnavatel při nástupu zapomněl. Nyní Vás ale určitě neposílá na vstupní prohlídku, ale na periodickou.

únor 2017

zaměstnání a maminky
Dobrý den,může mi zaměstnavatel ihned po nástupu zpět do zaměstnání po 3leté MD (na tu samou pozici jako před MD) bez písemného odůvodnění odejmout osobní ohodnocení s tím, že je "to tak nastaveno"?? Na stejné pozici jako po nástupu z MD jsem před nástupem na MD pracovala 7 let..! Domnívám se, že na to právo nemá.Děkuji! - otázka upravena poradcem
Eva
Dobrý den, nejdříve je důležité vědět, zda máte se zaměstnavatelem uzavřen mzdový výměr či mzdu sjednanou v pracovní smlouvě, jako dohodu 2 stran. Mzdový výměr má pro pracovníka tu nevýhodu, že jej firma může kdykoliv jednostranně měnit - není tedy potřeba jeho souhlas, ani kdyby šlo o výrazné snížení mzdy.

únor 2017

zaměstnání a maminky
Dobrý den, chtěla bych se zeptat čistě teoreticky...mám rodičovskou na 3 roky a v práci smlouvu na dobu určitou. Jak by to bylo kdybych otěhotněla když synovi bude kolem 3 let a bude mi končit rodičák. Mohu pak jít na neschopenku i když nejsem zaměstnaná nebo jak se to potom řeší ? Děkuji za odpověd
Iveta
Dobrý den, smlouvu u zaměstnavatele máte uzavřenou do jakého data?

únor 2017

hledám práci
Dobrý den.kdyz je cid1 musí být člověk bez práce na UP? Když by nebyl musel by si platit zdrav.a soc sám? Děkuji
Michaela
Dobrý den, ČID 1 stupně by si musel sám platit sociální pojištění, plátcem zdravotního pojištění by za něj byl stát.

únor 2017

hledám práci
Dobrý den,

5 ledna jsem si podal odvolání proti vyřazení z evidence úp a doteď mi nepřišla žádná odpověď.Jaká je vůbec lhůta pro vyřízení odvolání.Lze podat vedle odvolání i stížnost na úp nebo je lepší počkat jak dopadne odvolání a pak podat stížnost k OKP.Díky za odpověď
šimon
Dobrý den, tato poradna radí v pracovně-právních otázkách zaměstnancům, není specializována na problematiku úřadu práce. Tyto dotazy je třeba řešit přímo s pracovníky úřadu práce. Děkujeme.

únor 2017

hledám práci
Dobry den chtela jsem se zeptat kdyz jsem na podpore 1mesic ale cekam na U1 ze zahranici muze me urad prace nutit hledat si praci kdyz mam ze zakona na podporu 5 mesicu ? Dekuji
Pavla
Dobrý den, tato poradna radí v pracovně-právních otázkách zaměstnancům, není specializována na problematiku úřadu práce. Tyto dotazy je třeba řešit přímo s pracovníky úřadu práce. Děkujeme.

únor 2017

ukončení zaměstnání
Dobrý den. K 30.1 jsem dala výpověď ve zkušební době. Nyní jsem vedena na UP, kde nemám nárok na podporu, jelikož jsem nepracovala déle, než rok. Mohu jít tedy na nemocenskou a pokud ano, do kolika dnů od výpovědi
Hana

Dobrý den, ochranná lhůta v případě uplatňování nároku na nemocenské činí 7 kalendářních dnů ode dne skončení zaměstnání, které zakládalo účast na nemocenském pojištění. Je třeba ale připomenout, že posouzení Vašeho zdravotního stavu je v kompetenci ošetřujícího lékaře a nemocenské dávky není možné neoprávněně zneužívat.

únor 2017

nástup do práce
Dobrý den,

v pátek 3.3. mi končí pracovní poměru u stávajícího zaměstnavatele a v pondělí 6.3. již nastupuji do další práce. Je potřeba se na dva dny o víkendu, kdy budu nezaměstnaná, hlásit na úřad práce?

Předem děkuji za odpověď.

Hezký den
Veronika F.
Dobrý den, na tyto dny se hlásit na úřad práce nemusíte.

únor 2017

nástup do práce
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zdali je možné
mít během roku souběžně dva pracovní poměry, založené na klasické pracovní smlouvě (nejednalo by se o DPP či OSVČ). Existuje v tomto ohledu nějaký limit o počtu odpracovaných hodin? Jedna práce by byla na 40hod (s flexibilním rozvrhem hodin), druhá na 20hod (opět s flexibilním rozvrhem).Děkuji

Katka M.
Dobrý den, ano, můžete mít 2 pracovní poměry.

únor 2017

hledám práci
Dobry den,
chtěla bych se zeptat,ukončila jsem pracovní poměr
dohodou k 31:1.2017.Do nověho zaměstnání
nastupuji až 6:2.217.Mám se do této doby zaregistrovat
na UP? kvuli zdravotnímu a sociálnímu pojištění.
Děkuji za odpověd.
Hanka
Dobrý den, bylo by pro Vás lepší se na tuto dobu na úřadu práce zaregistrovat.

únor 2017

nástup do práce
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda v případě 0,75 úvazku je zaměstnanec účasten na nemocenském pojištění. Děkuji.
Kája
Dobrý den, ano zaměstnanec bude účasten na nemocenském pojištění.

únor 2017