Finanční poradna iDNES.cz

Poradna

Ilustrační snímek

Na otázky odpovídá

David Kučera ze společnosti Partners

David Kučera působí ve společnosti Partners od roku 2007 a se svým týmem provozuje VIP poradenskou kancelář v Brně. Poskytuje komplexní služby v oblasti osobního a firemního finančního poradenství a plánování. Je držitelem prestižního evropského odborného certifikátu EFA. Čtenářům radí s rodinnými a osobními financemi.

Nejvíce se ptáte

Poraďte se také

Poraďte se také


Zbývá 1000 znaků.


Toto opatření slouží jako ochrana proti webovým robotům.
Při zapnutém javaskriptu se pole vyplní automaticky.

*Označené položky jsou povinné.

Životní pojištění
Dobrý den, chtěl bych jsem se prosím zkusit zeptat, jestli nevíte o někom, kdo by mi pomohl projít mou pojistku a v případě mi pomoci, vše z pojišťovnou vyřídit. Jsem po vážné autonehodě, která se mi stala 12.1.2017 a už jsem zdravý, tedy s trvalým následkem a bohužel jsem byl loni poslán do invalidního důchodu v kterém zatím pořád jsem, ale od mého návratu řeším mou pojistku, ale řešila se z různými lidmi do mého návratu a já se po mém návratu dozvídám o různých změnách, výběrech, atd... kdo a kdy je udělal, že už mi jde z toho hlava kolem a do toho ještě jsem se dozvěděl různé informace, které jsou odlišné, když ten řekne to a jiný zase úplně něco jiného a já už vážně nevím a proto jsem se začal poohlížet po někom kdo by se mi na to podíval a řekl mi jak to skutečně je a případně by mi byly i ochotní pomoci, při jednání s pojišťovnou, do toho ještě řeším další problémy a doktory atd... a tedy by mi to velmi pomohlo, předem vám moc děkuji za případnou pomoc. Děkuji Ježek
Miroslav
David Kučera ze společnosti Partners
Vážený pane, doporučoval bych, abyste obrátil přímo na sjednatele smlouvy. Pokud jim byl pracovník pojišťovny, pak zkusit oslovit nějakého finančního poradce na základě doporučení. Nemohu zde doporučovat konkrétní společnosti nebo osoby, ale doporučuji vyhledat na internetu společnosti, které zajišťují pomoc při likvidaci pojistných událostí, pokud klient má pochybnost, že nezískal plnění v odpovídající výši. S nimi se domluvíte, co pro Vás mohou udělat a za jakou cenu.
Životní pojištění
Dobrý den , od 1.4.2019 je manžel v předčasném důchodu, má tzv. umořenou životní pojistku Dynamik , od 17.3.2007 do 16.1.2029, kde platí jen 543,- Kč měsíčně. Může tuto pojistku zrušit a nedodaňovat, když už je důchodce? Děkuji za odpověď
Jana Blechtová
David Kučera ze společnosti Partners
Vážená paní, pokud uplatňoval manžel daňové odpočty ze smlouvy životního pojištění a dosáhl věku 60 let, a smlouva běžela min. 5 let, pak může vzniklou kapitálovou hodnotu "vybrat", popř. smlouvu zrušit, aniž by musel dodaňovat uplatněné odpočty.
Životní pojištění
Dobrý den, chtěla bych zrušit životní pojištění, které jsem musela sjednat ke stavebnímu úvěru. Mohu životní pojištění zrušit, aniž bych dostala sankce od společnosti, která mi poskytla stavební úvěr?
Ivana
David Kučera ze společnosti Partners
Vážená paní, to, zda je smlouva životního pojištění navázána na úvěrovou smlouvu, je uvedeno právě v úvěrové dokumentaci. Tato informace se zpravidla v dokumentaci objevuje v části zajištění úvěru, popř. se informujte u poskytovatele úvěru.
Životní pojištění
Dobrý den, moje matka měla sjednané investiční životní pojištění a já jsem v tomto pojištění byla určena jako obmyšlená osoba. V loňském roce zemřela protože jí porazilo auto. Já jsem od pojišťovny dostala v,placenou novinu plnění, a to vpodstatě ty peníze, které maminka pojišťovně zaplatila. Druhou částku, která by mi měla být vyplacena z důvodu smrti mi ještě pojišťovna nevyplatilo. Já nevím, když jsem přijala loni část plnění, jestli musím podat daňové přiznání k 31.3.2019 a příjem zdanit nebo ne. A jak to bude v případě, že mi pojišťovna ještě něco zaplati. Za odpověď děkuji.
Zdeňka Richterová
David Kučera ze společnosti Partners
Vážená paní, plnění z životního pojištění obmyšleným osobám se nedaní. Příslušné částky, podléhající zdanění, jsou odváděny na straně pojišťovny. Jiná situace je při rušení smlouvy apod. za života pojištěného.
Životní pojištění
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda jako obmyšlenou osobu, konkrétně v životním pojištění mohu uvést nezketilou osobu, tedy mého syna. Děkuji
H
David Kučera ze společnosti Partners
Vážená paní, ano, jedná-li se o osobu v rodinné přízni, pak ji uvést můžete, jinak by pojišťovna zkoumala důvod, proč je to např. cizí osoba. Může vznést i dotaz pro případ, že např. uvedená osoba má jiné příjmení, byť se jedná o vlastní dítě (např. s příjmením po druhém rodiči). To se prokazuje pak rodným listem či jiným doporučeným dokladem.
Životní pojištění
Manželka si založila životní pojištění do kterého vložila finanční prostředky které byly součástí SJM . Obmyšleným je její syn z prvního manželství . Jsou tyto prostředky po jejím úmrtí součástí dědického vypořádaní ? Děkuji
Petr Tvrdy
David Kučera ze společnosti Partners
Vážený pane, prostředky vložené do životního pojištění a vyplácené v případně pozůstalosti obmyšlené osobě nespadají do dědického řízení.
Životní pojištění
Uvažuji o zrušené soukromého životního pojištění, na kterém jsem několik let
využila možnost uplatnění odpočtu zaplaceného pojistného na soukromé životní pojištění
od základu daně z příjmů. Po zrušení by mi vznikla povinnost zpětně dodanit to, co jsem ušetřila a vrátit státu odpuštěnou daň. Potřebovala bych Daňové potvrzení (kolik budu zpětně dodaňovat) - nevím na koho se obrátit, ale myslím si, že někdy by to měl evidovat na finančím úřadě. Na jednom Povrzení o zaplaceném pojistném jsem i podepisovala: "Prohlášení pojistníka pro účely finančního úřadu
Prohlašuji, že údaje uvedené pojišťovnou na tomto potvrzení byly vyplněny podle mých informací sdělených pojišťovně a jsou pravdivé.
Prohlašuji, že jsem zaplatil výše uvedené pojistné na hlavní složku mého soukromého životního pojištění." Na základě tohoto předpokládám, že by to někde na finančním úřadě mohli dohledat. Děkuji za info a radu. Už nevím, na koho se obrátit. - otázka upravena poradcem
x0y0z0
David Kučera ze společnosti Partners
Vážený paní, máte povinnost dodaňovat až 10 let zpětně, pokud jste za dané období odpočet prováděla. Oslovte pojišťovnu a požádejte ji, zda by Vám zaslala součet daňově uznatelného pojistného za dané období. Jinak požádejte finanční úřad o vyčíslení. Pokud jste uplatňovala odpočty prostřednictvím  vyúčtování zaměstnavatelem, pak požádejte jeho, zda by Vám údaje vyhledal ve mzdovém systému.
Životní pojištění
Dobrý den v roce 2010 jsem si založila flexi pojištění s denním odskodněním následkem úrazu a v roce 2014 pojištění dětí , kde jsem byla připojištěná na závažné onemocnění a hospitalizaci. V listopadu 2018 jsem byla hospitalizováná v nemocnici s poraněním hlavy a krku. Po ukončení léčby jsem na pojišťovnu škodní událost nahlásila a odpověděli mi, že bohužel nemám pojištění úrazu ani hospitalizace sjednané. Po telefonickém rozhovoru jem se dozvěděla, že v roce 2015 mi pojistění rizik zrušili a poslali dopis ,který se jim vrátil a já jsem se o tomto nedozvěděla. Dále jsem platila nemalou částku v domnění, že mám vše pojistěné tak jak jsem pojistnou smlouvu uzavřela a podepsala. Prosím poraďte mi zda můžu žádat o vrácení pojistnného hrazeného 4 roky anebo zda mám šanci žádat o vyplacení pojistného plnění na základě smlouvy z roku 2014 a 2010. Bojím se ,že budou prokazovat fikci doručení i když sami tvrdí, že zásilka se vrátila do pojišťovny a nebyla ani vhozena do schránky
Děkuji
Jana Nováková
David Kučera ze společnosti Partners
Vážená paní, v prvé řadě, pojistitel nemůže uplatňovat fikci doručení, mohou jí využívat státní instituce ve správních či trestních řízeních - na detaily se ale informujte u svého právního zástupce. Pojistitel by se měl pokusit Vás kontaktovat jiným způsobem. Nicméně, pojistitel může rizika, která nejsou tzv. životní jednostranně vypovědět, a tak většinou některé pojišťovny činí při větší četnosti úrazů u pojištěného (zpravidla se týká úrazových pojištění). Pokud Vám ale připojištění bylo vypovězeno, pak se úměrně také muselo snížit pojistné, tedy na veškeré přeplatky od snížení máte nárok a požádejte o ně. Pokud se domníváte, že pojišťovna nepostupovala oprávněně, pak můžete podat podnět Finančnímu arbitrovi k prošetření.
Životní pojištění
Lze uzavřít pojistnou smlouvu z osobou která má smíšenou poruchu osobnosti a sníženou rozpoznávací schopnost? Pokud je smlouva uzavřena, zde by mě zajímalo, zda je povinnost nadřízeného pojišťovacího zprostředkovatele, zkoumat pravdivost svého podřízeného, zda při uzavírání pojistné smlouvy postupoval v souladu z dobrými mravy a zda nepochybným způsobem neuvedl pojistnou osobu v omyl, rovněž by mě zajímalo, kdo nese odpovědnost za pochybení zprostředkovate a likvidátora, kdy vzniklo plnění, ačkoliv pojišťovací zprostředkovatel neuvedl podstatné věci do smlouvy, vše účelově, aby dostal vysokou provizí, jde vůbec o platnou pojišťovny smlouvu, když pojišťovací zprostředkovatel využil klienta v tísní?
Pavel Molo
David Kučera ze společnosti Partners
Vážený pane, v prvé řadě je vždy samotný pojistník/pojištěný zodpovědný za informace uváděné v rámci zdravotního dotazníku, na základě něhož pojistitel vyhodnocuje, zda pojištěného přijme do pojištění. Nepravdivé údaje v dotazníku, nebo i zamlčené, pak mohou vést k tomu, že pojistitel může krátit pojistné plnění, nebo zcela neplnit, protože by při znalosti takových údajů s pojistníkem/pojištěným smlouvu neuzavřel. Pokud zprostředkovatel pojištění nemá možnost na základě své odbornosti rozpoznat psychické onemocnění pojištěné osoby, nemůže být zodpovědný za uzavření takové smlouvy s pojistníkem/pojištěným. Nicméně, máte-li důvodné podezření na to, že zprostředkovatel toto jasně mohl rozpoznat a účelově smlouvu uzavřel, nebo mu byl znám zdravotní stav pojištěného, či úmyslně jakékoli údaje pozměňoval, pak doporučuji se obrátit na finančního arbitra, popř. na soud, aby rozhodl, kde vzniklo pochybení. V prvé řadě ale doporučuji zahájit jednání s pojistitelem a hledat smírčí řešení.
Životní pojištění
Dobry den, prosim matka mela pojistku a po smrti jsem byla odmyslena osoba ja. Sourozenci o pojistce vi a zadaji overeni u notare. Notarka jim rea ze si musi zjistit o jakou pojistku jde. Chtela jsem se zeptat zda jim notarka o gom povi. Nechci s nemi mit rozepre.
Dekuji
Lenka
David Kučera ze společnosti Partners
Vážená paní, pokud jste byla na smlouvě obmyšlenou osobou, pak při úmrtí pojištěného přechází plnění na Vás procentem, ve kterém jste byla stanovena jako obmyšlená osoba (lze uvést více osob a procenta plnění v pojistné smlouvě). Vy pouze dodáte na pojišťovnu dokumenty, které prokazují úmrtí pojištěného, a vyplníte žádost o výplatu plnění - musíte zpravidla znát číslo pojistné smlouvy. Výplata pojistné částky pak půjde na Váš účet (v uvedeném procentu). Pojistné plnění nevstupuje v takovém případě do pozůstalosti a notář jej neřeší.
Životní pojištění
Dobrý den, od roku 2011 jsem si spořila na radu poradce pro dítě 500 Kč, po narození dalšího dítěte jsem loni zvedla na 1000 Kč. Mám záznam v analýze, kde je uvedeno, že jde o spoření. nyní jsem zjistila, že jsem přišla o 2 roky naspořených peněz, protože se prý jedná o pojistku. IŽP. Podotýkám, že v tom spoření žádné pojištění /připojištění nemám, jenom spořím.
Poslala jsem na Axu dotaz, proč mám ve spoření o dost míň než jsem dětem vložila, přišla mi odpověď, že jde o pojištění a že jsem to přece věděla !! NEVĚDĚLA !! Proč bych to dělala spořit přes pojištění? Na jaký orgán se obrátit? Ombudsman, ČNB? Ředitele Axy? Kdo mi pomůže? V analýze mám napsáno spořeníí a vypsané nějaké investice.. Děkuji
Radka
David Kučera ze společnosti Partners
Vážená paní, z žádosti a pak samotného výročního dopisuje je zřejmé (jak se setkávám s dokumenty AXA), že se jedná o pojištění s rezervotvornou složkou, a zejména u investičního životního pojištění. Měla jste být ovšem prokazatelně seznámena s vývojem kapitálové hodnoty a odkupného, tzv. modelací pojištění v čase. V takovém případě byste jasně viděla, že odkupné v prvních letech je minimální, nebo nulové. Pokud jste takový dokument nepodepisovala, pak je pravděpodobné, že Vás skutečně poradce neseznámil s důležitými skutečnostmi. Můžete podat žádost Finančnímu arbitrovi, který rozhodne, zda došlo k pochybení na straně poradce (a velmi pravděpodobně by pak zanikla smlouva od počátku, tedy by se Vám vrátily veškeré vložené prostředky).
Životní pojištění
Dobrý den, v roce 2009 jsem si udělal životko a spořil si každý měsíc 1000kč, ročně jsem si u zaměstnavatele tedy zdaňoval 12 000kč. Letos byla potřeba koupit nový vůz, tak jsem většinu peněz vybral a ve spoření pokračuji dál, tak se chci zeptat jestli budu muset zpětně dodaňit vše. Děkuji za odpověď
Tomáš
David Kučera ze společnosti Partners
Vážený pane, pokud smlouva byla v daňově uznatelném režimu a daňové odpočty jste uplatňoval, nebo Vám do smlouvy přispíval zaměstnavatel, pak je povinností dodanit uplatněné odpočty a příspěvky zaměstnavatele až 10 let zpětně. Musíte dodanit vše, protože smlouva musela být "přepnuta" do daňově neuznatelného režimu, aby Vám pojišťovna povolila výběr z pojištění před dosažením věku 60 let bez zrušení pojištění.
Životní pojištění
Dobrý den.Mám dotaz::Mám založenou životní pojištění České spořitelny přes chytrého Honzu jsem vypověděl smlouvu 31.10.2018 a založil novou u ČPP ,z ČPP mi přišla nová smlouva a v ní jsem zjistil že z pojištění 1702kč mám po dobu 5 let platit měsíční poplatek 714 kč měsíčně,co mě dost překvapilo až vylekalo.Pojištění u spořitelny ni končí k 31.12,2018 a nová začíná k 1.1.2019..Začínám mít silné pochybnosti ohledně nové smlouvy.Starou smlouvu u spořitelny mám od roku 2015.A ted ten dotaz - jakou mám dobu pro zrušení vypovězení nové smlouvy?Děkuji za odpověd.
Vrečka Petr
David Kučera ze společnosti Partners
Vážený pane, od nové smlouvy můžete odstoupit od počátku dle zákona do 2 měsíců od data podpisu návrhu smlouvy (datum podpisu návrhu není datem počátku smlouvy, ale dnem sjednání smlouvy se zástupcem pojišťovny). V opačném případě byste musel již smlouvu vypovídat, přičemž běží výpovědní lhůta 6 týdnů od doručení výpovědi, tedy byste musel uhradit pojistné na nové smlouvě za období, kdy bude v platnosti. 
Životní pojištění
Dobry den chteji po me financne urad Danovi potvrzeni z roku 2012 kvuli zivotniho urazovemu pojisteni kterej se mnou pojistovny rozvazala roku 2015 maji na to pravo a vubec to mu nerozumim dekuji za odpoved.
Ivan větrovec
David Kučera ze společnosti Partners
Vážený pane, pokud jste uplatňoval odpisy u tohoto pojištění od základu daně (u svého zaměstnavatele nebo v daňovém přiznání), pak ano, má nárok na to, abyste doložil, jak jste s prostředky po zrušení pojištění naložil, protože byste musel uplatněné odpočty dodanit až 10 let zpětně. Pokud se ovšem jednalo o pojištění rizikové (bez kapitálové složky), pak doložte FÚ smlouvou tento typ smlouvy.
Životní pojištění
dobrý den , otec chce přepsat svoji životní pojistku z důvodu rozvodu z manželky na svoje nezletilé dítě (2007)- kdo a jak může, pokud bude dítě nezletilé disponovat s penězi, pokud by k plnění došlo ještě v době nezletilosti dítěte ?
předem děkuji za odpověď
Jaromíra
David Kučera ze společnosti Partners
Vážená paní, "přepsat pojistku" na nezletilé dítě nelze, pokud hovoříte o změně pojistníka, tedy tzv. majitele smlouvy, plátce atd. Pokud chce takové dítě definovat jako obmyšlenou osobu, pak může, a bude vyplaceno pojistné plnění pouze v případě smrti pojištěné osoby (která může být zároveň pojistníkem). Pokud bude pojištěná osoba živa, pak výplatu (plnění) pojištěných rizik při pojistné událostí dostane ona.
Životní pojištění
Pojistila jsem vnučku, které se stal úraz a vyplacení z pojistky dostala matka, protože je zákonný zástupce. Když jsem pojistku uzavírala ujistila mne slečna, že když jsem já pojistitel případné plnění půjde na můj účet. Jak to tedy je?
Hezký den Zemanová
Zemanová
David Kučera ze společnosti Partners
Vážená paní, na výplatu pojistného plnění při pojistné události u pojištěné osoby má nárok právě pojištěná osoba. Je-li nezletilá, pak její zákonný zástupce, který s penězi naloží ve prospěch pojištěné osoby. Naopak pojistník, tedy Vy, je osoba, která uzavřela s pojistitelem pojistnou smlouvu a je oprávněn měnit její obsah nebo ji vypovědět, povinen platit pojistné, má právo stanovit obmyšlenou osobu pro případ smrti pojištěného a může být zároveň pojištěným.
Životní pojištění
Dobrý den dnes mám v plánu zrušit životní pojištění u NN musim mít sebou něco speciálního? Smlouvu nebo tak? Dekuju za odpověď
Jana
David Kučera ze společnosti Partners
Vážená paní, pokud byla smlouva v daňově uznatelném režimu, pak musíte uplatněné odpočty dodanit 10 let zpětně, nebo převést odkupné do nové smlouvy životního pojištění v daňově uznatelném režimu. Protože od Vás nemám detailnější informace, nedokáži se blíže vyjádřit. Pokud budete ukončovat smlouvu na pobočce NN, pak si Vás vyhledají podle rodného čísla, tedy s sebou potřebujete pouze občanský průkaz.
Životní pojištění
Dobrý den. V roce 2006 jsem si založila ŽP, do roku 2014 jsem si uplatňovala úlevu a v roce 2015 proběhla změna smlouvy na sml.bez odečtu na dani a posléze byla zrušena a odbytné převedeno na novou smlouvu. Tuto smlouvu jsem však po třech letech hloupě zrušila. Musím dodanit i částky z první smlouvy nebo jen z té další? Děkuji
Mirka
David Kučera ze společnosti Partners
Vážená paní, až po převod odkupného na novou smlouvu bylo vše v pořádku, její nastavení do daňově neuznatelného režimu a zrušení však nikoli. Správně byste měla dodanit uplatněné odpočty 10 let zpětně (resp. za roky, kdy jste odpočty reálně uplatňovala). Vaší povinností je však udržovat dokumentaci alespoň po 3 předchozí zdaňovací období, kterou byste daný stav doložila. Doporučuji zde uvedené konzultovat s daňovým poradcem a nalézt vhodnou cestu.
Životní pojištění
Dobrý den. Chtěla bych se vás zeptat budu moc ráda když mi pomůžete. Před rokem mi zemřel tatínek. Já a můj bratr jsme dědici. Tatínek měl půjčku kterou nestihl před smrtí zplatit. Měl však na tuto půjčku životní pojištění. Dědické řízení jsme uzavřeli nedávno. Notářka nám zdělila že se můsíme dohodnout s bankou sami. V bance nám zdělili že nejprve musíme zažádat o vyplacení bankou a následně zaplatit tento nedoplatek. Banka nás požádala o potvrzení na co tatínek zemřel. Ale začla se trochu bránit jaktože notářka neupozornila dříve na životní pojištění. My jsme neměli žádné podklady až do nedávna. Našly jsme doma papíry týden před uzavřením dědického řízení ,že tátinek měl životní pojistku. Banka nám zdělila že se částka musí zaplatit do 17. září. Tak se chci zeptat. V životní pojistce je napsáno že se týká pouze pokud člověk vážně onemocní nebo zemře. Je to tedy banka která můsí uhradit dluh? Moc děkuji za odpověď
Klára
David Kučera ze společnosti Partners
Vážená paní, v případě, kdy není sjednáno úvěrové pojištění přímo s úvěrem, pak nelze očekávat součinnost pojišťovny a úvěrující instituce. Tedy je třeba nejprve úvěr uhradit a zároveň řešit výplatu pojistného plnění z pojistné smlouvy. Pokud ale bylo v úvěrové smlouvě uvedeno pojištění, pak je standardní postup takový, že se nahlásí úmrtí úvěrující instituci a pojišťovně, které si pak vyřeší úhradu závazku. Je nutné si prostudovat úvěrovou a pojistnou smlouvu, kde jsou takové postupy napsány. Informujte se u advokáta, jakým způsobem postupovat. Každopádně, jsou-li zjištěny nové skutečnosti, pak lze dědické řízení znovu otevřít na základě Vámi podané žádosti k soudu, který dá pokyn notáři. Doporučuji se nejprve informovat u advokáta, který by měl znát tyto postupy a pomůže Vám sladit postup mezi bankou a pojišťovnou, pokud by kladly obstrukce.
Životní pojištění
Dobrý den,
po mamče jsme našli životní pojistku (opravněné osoby: Děti) pojišťovna po mě a bratrovi žádá potvrzení od notáře, že měla mamča dvě děti, ale usnesení bylo již uzavřeno, notář tedy nemůže s věcí dál pracovat, potvrzení tedy nedostanu. může pojišťovna něco takového žádat? není jiný způsob jak prokázat, "které děti zesnulá zanechala" - otázka upravena poradcem
Michal
David Kučera ze společnosti Partners
Vážená paní, s tímto nemám osobní zkušenost, ale lze předložit např. rodný list. Doporučuji se informovat na matrice o případné vydání opisu. Nevím, jaké jsou povinnosti notáře, proto by bylo lépe kontaktovat advokáta, který by mohl tyto postupy znát.
Životní pojištění
Je povinností pojišťovny zasílat roční výpis? V podmínkách IŽP Generali to nevidím... Děkuji
Lenka
David Kučera ze společnosti Partners
Vážená paní, pojišťovny mají povinnost informovat své klienty každý rok o stavu pojistné smlouvy k jejímu výročí (zpravidla datum počátku smlouvy), a to smluveným způsobem, např. jen elektronicky, e-mailem.
Životní pojištění
dobrý denzajima mě jedna věc, zapomel jsem tenhle měsíc poslat částku na investicni zivotni pojisteni, stačí když ji dopisu druhý měsíc?Nebo co se bude dít když sem to nestihl dekuji
jakub
David Kučera ze společnosti Partners
Vážený pane, vznikne Vám na smlouvě dluh. Zpravidla pojišťovna neupomíná při jedné dlužné splátce pojistného při měsíční frekvenci placení. Doporučuji, co nejdříve pojistné uhradit, protože povinností pojistníka je mít uhrazeno nejpozději v den začátku pojistného období. Za upomínku může pojišťovna dle sazebníku inkasovat poplatek.
Životní pojištění
V současné době vzniká nejistota okolo platnosti smluv o životním pojištění u některých pojišťoven, např. AXA. Jak se lze prosím přesvědčit, zda moje konkrétní smlouva, která je uzavřena právě s AXA, je platná?
Anna
David Kučera ze společnosti Partners

Vážená paní, bohužel, ale články na internetu, které jsme měl možnost číst, byly vždy zavádějící, a to zejména ve svých titulcích, aby patrně dostatečně postrašily a přiměly k případnému přečtení, nebo alespoň zvýšily množství zobrazených reklam. Nakonec samotný text daných článků hovořil nikoli o neplatnosti smluv, ale o tom, že finanční arbitr rozhodl o zneplatnění některých smluv, což je zásadní rozdíl. Všechny smlouvy životního pojištění, pokud byly uzavřeny s pojišťovnou na základě pravdivých údajů, jsou platné. Ve skutečnosti se jedná o to, že někteří klienti pojišťoven napadli platnost svých smluv, že nebyli důkladně seznámeni s parametry smlouvy a finanční arbitr jim dal za pravdu. Jedná se však o individuální případy a média z toho udělala závěr, že se může jednat o tisíce takových "neplatných" smluv, což je značně zavádějící. Nikoli tedy, že by byly smlouvy neplatně uzavřeny a nebyly by platné, ale pouze pochybnosti klientů těchto pojišťoven je mohou zneplatnit. Bohužel, celá situace na trhu s životními pojištěními s rezervotvornou složkou (zejména tedy investičními životními pojištěními, zkr. IŽP) vznikla tím, že některé zprostředkovatelské firmy uzavíraly tyto produkty ve smyslu "výhodné" investice, kde nebyla sjednána žádná riziková složka (tedy např. bez pojištění smrti, invalidity, závažných onemocnění, trvalých následků apod.). V takovém případě mohlo být onomu klientovi nabídnuta investice do podílových fondů, kde jsou poplatky o poznání nižší. Zpravidla si klienti pojišťoven mysleli, že např. za dva roky budou moci část nebo veškeré peníze vybrat, ale po odečtení poplatků (tedy výplatou odkupného) zjistili, že nedostanou nic. Tato skutečnost je vždy uváděna v modelacích IŽP, kterou daní klienti patrně neměli k dispozici, a tedy nebyli řádně seznámeni s poplatkovou strukturou produktu. Co je ještě horší, že některé firmy a jejich zástupci, kteří takové smlouvy sjednávali, své podnikání ukončili, a nyní někteří z nich založili firmy nové, které "pomáhají" takto poškozeným klientům získat peníze zpět. Nemám nic proti takové pomoci, ale právě ty firmy, které poškozovaly trh a klienty, a dále trh poškozují, by měly být vedeny k zodpovědnosti, což je však spíše zbožné přání. Zároveň bych také apeloval i na etiku novinářů, kdy někteří se rovněž snaží prodat svůj produkt – článek za každou cenu, ale zbytečně tím stresují čtenáře za účelem zisku.

Životní pojištění
Můžu si nechat vystavit neschopenku i když nemám nárok na nemocenskou. Jsem OSVČ a mám připojištění od pojištoven na pracovní neschopnost a proto potřebuji neschopenku. Tu mám vystavenou po operaci a jednu část poslali na OSSZ a ti teď po mě chtějí abych ji ukončil tím pádem ale mě zase nezaplatí pojištovna. Prosím o radu jak to řešit.
Děkuji Petr.
Petr
David Kučera ze společnosti Partners
Vážený pane, ano, vystavuje lékař na požádání OSVČ. Nerozumím ale zbytku dotazu. Pokud hovoříte o karenční lhůtě o své pojišťovny, kterou byste nesplnil, protože Vám dříve ukončí neschopnost, pak se s tím nedá nic dělat, protože neschopnost ukončuje lékař. Pokud ovšem Váš zdravotní stav vyžaduje delší léčbu, tak ji lékař jistě ukončovat nebude. OSSZ může pracovní neschopnost ukončit pouze tehdy, pokud shledala, že není dodržován nařízený léčebný režim. V průběhu pracovní neschopnosti nesmíte pracovat a fakturovat za uvedené období léčby.
Životní pojištění
Dobrý den, pane Kučero,
prosím také o radu. Mám od r. 1998 Smíšené životní pojištění pro připad úmrtí nebo dožití se sjednaného konce u AXA živ. poj. a.s. na 20 let. Na podzim mi končí. Jde mi o to, že již od roku 2004 se mi částka částka „Zisk“ nezvyšuje. I částka „Plnění“ zůstává od r. 2012 stejná, přestože jsem od tohoto data vložila cca 92 654 Kč. Při dotazu na poj. mi bylo sděleno: „Podíl na zisku souvisí s technickou úrokovou mírou, která je vlastně určitým zhodnocením, neznamená to však, že bude na smlouvu připisován jen zisk, který odpovídá TUM (je propočítaný do výše pojistného). Pojistník může navíc získat i podíly na výnosech pojišťovny, pokud jsou však výnosy nižší než TUM, podíl na zisku se nenavyšuje. Vzhledem k tomu, že Vaše smlouva je z roku 1998, TUM činí 4,5 %, a proto není připisováno zhodnocení (nedosahuje hodnoty TUM).“ Děkuji moc za odpověď. Marcela
Marcela
David Kučera ze společnosti Partners
Vážená paní, v rámci kapitálového životního pojištění pojišťovna garantuje částku sjednanou ve smlouvě pro dožití. U tohoto typu pojištění technická úroková míra zajišťuje, aby bylo dosaženo sumy pro dožití. Pojišťovna může, ale nemusí připisovat podíly na ziscích nad rámec TÚM. Protože pojišťovna musí garantovat uvedenou TÚM, což může být pro ni nákladné za nízkých úrokových sazeb na trhu, pak je téměř jisté, že nebude připisovat podíly na ziscích. Tedy z uvedených informací se zdá být vyjádření pojišťovny v pořádku.
Životní pojištění
Dobrý den, mám životní pojištění, které jsem v roce 2015 přepla do daňového odpočtu. V loňském roce jsem tuto variantu přepla do možnosti výběru a vybrala část peněz. Musím zpětně výběr dodanit? Smlouva běží dál. Děkuji za odpověď.
Michaela
David Kučera ze společnosti Partners
Vážená paní, v případě, že smlouva životního pojištění byla daňově uznatelná a odpočty jste reálně uplatnila, pak je máte povinnost zpětně dodanit za období, kdy byly odpočty uplatněny, a to až 10 let zpětně. Samozřejmě pouze v případě, kdy je smlouva zrušena nebo je z ní vybrána částečně nebo zcela uspořená částka a stalo se tak před dosažením věku 60 let pojistníka a trvání smlouvy do 5 let.
Životní pojištění
Dobrý den, chci se zeptat, jestli musím dosahovat životní pojistku, kterou jsem v jedné bance zrušila a přendala ihned do jiné i s odkupem z té dřívější banky. Bylo nám řečeno, že pokud se pouze pojistka přesouvá, danit se nic nemusí.v první bance jsme zaplatily výdaje spojene se zrušením. Děkuji
Michaela
David Kučera ze společnosti Partners
Vážená paní, pokud odkupné z pojistné smlouvy životního pojištění bylo posláno přímo jako vklad do nového žitovního pojištění, které splňuje daňovou uznatalelnost, pak nemáte povinnost uplatněné odpočty v minulých letech dodaňovat. Poznámka: Výdaje uplatněné předchozí pojišťovnou nemají vliv na splnění daňové uznatelnosti ani na povinnost dodaňovat či nikoli.
Životní pojištění
Dobrý den,
zrušil jsem nezletilému synovi životní pojištění (velmi nevýhodné), ale dle občanského zákoníku Pojišťovna vyžaduje rozhodnutí opatrovnického soudu, aby mi mohla vyplatit prostředky, které pak hodlám ve prospěch syna lépe investovat. Nikdy jsem podobnou žádost nesepisoval a tak nevím jak na to a co by taková žádost měla obsahovat. Díky.
Emil
David Kučera ze společnosti Partners
Vážený pane, tato poradna je určena na finanční poradenství, nikoli právní. Můžete postupovat podle návodu jak byl uveden pro stavební spoření, viz odkaz ZDE.
Životní pojištění
Dobrý den,
mám jeden problém s pojišťovnou, kdy jsem dala výpověď a pojistka se zrušila, pojišťovna mi zaslala výpověď z pojistné smlouvy, že mám doplatit za výpovědní lhůtu. To jsem zapomněla, ale pojišťovnou žádanou částku jsem odeslala pojišťovně se zpožděním a následnou žádostí o vydání potvrzení o bezdlužnosti na této pojistce, kdy mě pojišťovna odmítá vydat potvrzení a odkazuje mě na nějakou společnost, která po mě vymáhá jakési náklady vymáhání a potvrzení pojišťovna vydá, až se vyrovnám s tou další firmou se kterou nemám žádný vztah. Má na to pojišťovna právo, zadržovat potvrzení, když dlužná částka byla uhrazena? Z pojišťovny operují úroky z prodlení, ale nikde nemohu dohledat, kolik. A jak je možné, že do vztahu já a pojišťovna vstupuje další osoba, když jsem nebyla ani z jedné strany informována, že se tak může stát? Děkuji Vám za odpověď.
Karolína
Karolína
David Kučera ze společnosti Partners
Vážená paní, i v rámci výpovědní doby je třeba řádně hradit pojistné až do ukončení smlouvy. Pokud jste tak neučinila, pak by Vás měla pojišťovna upomínat o uhrazení dluhu na smlouvě. Po několika upomínkách může předat vymáhání jiné společnosti (odprodejem pohledávky). Tímto zaniká vypořádání s pojišťovnou a je třeba se vypořádat s vlastníkem pohledávky. O tomto jste měla být řádně informována. Doporučuji jednat s vymáhací společností, nechat si předložit veškeré dokumenty, na základě kterých je předmětná částka vymáhána a buď dlužnou částku s příslušenstvím (sankcemi a náklady společnosti) uhradit, nebo oslovit právního zástupce k dořešení, pokud považujete celkovou částku za nepřiměřenou a neodůvodněnou.
Životní pojištění
Dobry den,

je nejaka moznost zjistit po otcove smrti zda byla vedena nejaka pojistka? Kdyz vi o pojistce jenom dalsi manzelka, muze toho zneuzit a nenahlasit to notari pred dedickym rizenim?

Dekuji,
V
Vendula
David Kučera ze společnosti Partners
Vážená paní, odpovídal jsem již na podobný odkaz níže. Bohužel, registr smluv neexistuje, tedy není možné zjistit existenci pojistné smlouvy. Manželka má povinnost přihlásit veškerý majetek zůstavitele do dědického řízení, tedy i finanční. Pokud by byla ve smlouvě životního pojištění uvedena obmyšlená osoba, pak plnění z pojištění plyne jí a nevstupuje do dědictví. 
Životní pojištění
Dobrý den,loni od 1.června jsem zrušila nevíhodnou Životní pojistku u Vienna groupe.Měla být se spořením.Od 1.6.2014-1.6.2016 mi,ale žádné spoření nepřibylo.Když jsem se na to ptala,proč to tam není.Řekli,že až za dva roky.Ve smlouvě to,ale tak nebylo.Těď po mě za zrušenou smlouvu chtějí asi 12 000,-kč,prý jim dlužím.Ale oni dluží mě.Nic jsem na odstupném nedostala zpět.Děkuji
Ivča
David Kučera ze společnosti Partners
Vážená paní, u životních pojištění rezervotvorných (investiční složka, kapitálová hodnota) je vyplácena v případě zrušení smlouvy jako odkupné. Toto odkupné ovšem neodpovídá výši hodnoty ve výpisu, ale od této hodnoty se odečítají poplatky související s předčasným zrušením. Tedy odkupné může být nulové v případě, že smlouva trvá kratší dobu. Zpravidla do dvou let bývá nulové. Při sjednání smlouvy jste měla obdržet tabulku s vývojem kapitálové hodnoty a odkupného, kde byste tuto skutečnost zjistila. Pokud jste smlouvu ukončila, tak až do doby konce výpovědní lhůty je povinností hradit pojistné. Pokud na smlouvě byl jakýkoli dluh, pak má pojišťovna nárok toto požadovat. Pokud Vám nebyla funkce smlouvy řádně vysvětlena a neobdržela jste podstatné dokumenty (jako pojistné podmínky, modelaci vývoje odkupného, protokol zjištění potřeb zájemce o pojištění), doporučuji se obrátit na pojišťovnu, že řádně nepostupovala a že žádáte o nápravu, nebo v případě nereakce pojišťovny přímo na Finančního arbitra s žádostí o prošetření, zda jste nebyla poškozena zástupcem pojišťovny apod.
Životní pojištění
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, zda je možné zpětně požadovat po pojišťovně přeplatek na pojištění, Konkrétní situace: Ukončil jsem smlouvu o životním pojištění, nicméně jsem nezrušil trvalý bankovní přikaz, tudíž platby z m0ho účtu nadále odcházely ještě několik měsíců po ukončení smlouvy. Je možné požadovat vrácení této částky?
Martin
David Kučera ze společnosti Partners
Vážený pane, samozřejmě požádejte o vyčíslení a navrácení všech přeplatků. Pojišťovna má povinnost je vrátit, protože vy se jinak jednalo o bezdůvodné obohacení, které definuje Občanský zákoník (89/2012 Sb.).
Životní pojištění
Dobrý den. Chtěla by jsem zrušit smlouvu o ŽP u NN a vyplatit odkupné na svůj účet v bance. Nyní mám, ale úraz. Mám s výpovědí počkat až po vyplacení odškodného? Ještě mám dotaz, zda mám nárok na plnění za pracovní neschopnost (mám sjednané připojištění), i když jsem evidovaná na ÚP? Děkuji za rychlou odpověď
Jana
David Kučera ze společnosti Partners
Vážená paní, pokud ke škodní události došlo za existence pojistné smlouvy, pak ji můžete vypovědět, považujete-li to za nezbytné. Pojišťovna musí plnit, pokud je žádost oprávněná (zakládá pojistnou událost), i když bude smlouva ve výpovědi. Pracovní neschopnost se vyplácí v souvislosti s pracovní činností. Pokud jste vedená na pracovním úřadě, pak by Vám nemělo být plněno ani z připojištění pracovní neschopnosti. V takovém případě doporučuji se ujistit v pojistných podmínkách, že plněno nebude či bude - může se totiž individuálně lišit pojišťovna od pojišťovny nebo produkt od produktu. Obecně se ale neplní.
Životní pojištění
Jak můžu zjistit jestli měl otec před smrtí v roce cca1985 životní pojištění?
Zdeňka
David Kučera ze společnosti Partners
Vážená paní, musela byste mít k dispozici návrh smlouvy, smlouvu, nebo alespoň složenku, aby bylo možné identifikovat pojišťovnu, pak by bylo možno smlouvu dohledat podle rodného čísla pojistníka. Registr smluv životního pojištění bohužel v ČR nemáme. 
Životní pojištění
K 1.7.2017 skončilo kapitálové životní pojištění mé dcery, které bylo v květnu 15let. Mě jako zákonného zástupce byla ověřena identifikace přímo u pojištovny.
Rád bych se zeptal, co je třeba pro výplatu pojistky nutné udělat.
děkuji
Martin
David Kučera ze společnosti Partners
Vážený pane, u Vaší pojišťovny musíte podat žádost o výplatu kapitálové hodnoty (pojistného plnění - dožití) na příslušném formuláři pojišťovny, nebo si jej stáhnout na webu pojišťovny, vyplnit a nechat podpis úředně ověřit a zaslat na pojišťovnu poštou. První varianta je jednodušší, ale musíte počítat s faktem, že se Vám bude snažit pojišťovna nabídnout jiný pojistný produkt. Nedoporučuji investovat přes životní pojištění pro dceru, ale raději využít vhodného podílového fondu, kde budou poplatky nižší, než v pojištění.
Životní pojištění
Dobrý den,

chci ukončit životní pojištění u Kooperativy a zaslat odkupné na účet a bylo mi sděleno, že se musím dostavit osobně na pobočku k identifikaci, neboť mě musí identifikovat pokud jde o částku vyšší jak 1000 Euro. Podotýkám, že bydlím v zahraničí a tak se nemůžu dostavit. Jaké jsou alternativy, aby mi vyplatili celou částku vložených peněz.

Děkuji.
Petra
David Kučera ze společnosti Partners
Vážený pane, jakákoli finanční instituce potřebuje, aby při výplatě peněz klientovi byl ověřen. Pokud by tomu tak nebylo, pak by kdokoli mohl podat výpověď na Vaše životní pojištění a inkasovat prostředky. Tedy postačuje, pokud podpis na výpovědi (s uvedením osobních údajů, údajů o smlouvě a účtu na výplatu odkupného) bude úředně ověřen notářem nebo na Czech pointu ČP. Pokud jste v zahraničí, pak nechte svůj podpis na takové výpovědi ověřit na zastupitelském úřadě. 
Životní pojištění
Dobrý den,20,8,2004 mi byla zrušena smlouva ČP z důvodu nevýhodnosti a převedeno 17000kč uzavřena nová smlouva DYNAMIK životní pojistka /konec20,6,2017smrt nebo dožití 50000/jak je možné že mi ČP chce vyplatit jenom 27373kč
Karel
David Kučera ze společnosti Partners
Vážený pane, informace jsou neúplné, takže nedokáži přesně odpovědět. Nicméně, pokud by se u nové smlouvy jednalo o investiční životní pojištění, pak částka pro dožití není garantována. Neuvádíte sumu vložených plateb, tak z toho nelze ani nic vyvodit. Důležité je, zda Vám zprostředkovatel nebo zaměstnanec pojišťovny předali tabulku s přehledem vývoje odkupného, včetně vyčíslení ukazatele SUN (pro rezervotvorné životní pojištění), což je nyní jejich povinností dle usnesení ČAP. Z těchto dat lze zjistit, zda je vše v pořádku, nebo Vám bylo něco zatajeno. V případě, že byste byl prokazatelně poškozen a/nebo řádně neinformován, obraťte se přímo na pojišťovnu nebo na finančního arbitra, v případě nenalezení smíru s pojišťovnou.
Životní pojištění
Dědil jsem po zemřelém bratrovi kapitálové životní pojištění. Dědici jsou i 2 děti po zemř.sestře. Ostatní položky dědictví děleny v poměru 50%.25%,25%. Pojišťovna rozdělila plnění z pojistky na 3 stejné díly.Upozorňuji že pojištění nebylo předmětem dědického řízení. Toto vyřizovalo notářství přímo s pojišťovnou. Je správně, že životní pojistka je rozdělena mezi dědice jinými podíly než ostatní položky dědictví?
Jan
David Kučera ze společnosti Partners
Vážený pane, pokud jsou ustanoveny v pojistné smlouvě životního pojištění oprávněné osoby pro případ smrti, pak toto plnění není součástí dědického řízení a výplata probíhá oprávněným osobám předložením požadovaných dokladů. Je to z důvodu urychlení výplaty pojistného plnění, aby takto ustanovené osoby mohly hradit případné závazky za zesnulého, protože dědické řízení může trvat několik měsíců. V případě, že nejsou stanoveny, pak standardně vstupuje pojistné plnění do dědického řízení.
Životní pojištění
Dobrý den, mám sjednané životní pojištění od 1.5. platbu jsem zaslal až dnes. Bohužel jsem tak šikovný a úraz se mi stal včera. Bude pojišťovna plnit? Děkuji
Oldřich
David Kučera ze společnosti Partners
Vážený pane, je třeba zjistit dle pojistných podmínek, zda je nezbytná úhrada smlouvy. Bohužel, řada pojišťoven má ve svých podmínkách, pokud se jedná o novou pojistnou smlouvu, že musí být řádně uhrazeno první pojistné období, tedy včas, nejpozději v den jeho počátku, což je v tomto případě 1. 5. Zejména, pokud platba je zaslána po vzniku škodní události, nemusí v souladu s pojistnými podmínkami vzniknout nárok na pojistné plnění. Je tedy třeba, abyste Vy, nebo např. zprostředkovatel smlouvy, prozkoumal, zda v tomto případě nárok vzniká nebo ne.
Životní pojištění
Dobrý den, ukončil jsem daňově neuznatelnou smlouvu IŽP a přišlo mi odkupné. Ve výpisu pojišťovna uvádí, že srážková daň je 0 Kč. Mám odkupné přidat do daňového přiznání a zaplatit z odkupného daň z příjmu?
Na smlouvu jsem nedostával žádné příspěvky od zaměstnavatele, ani jsem nečerpal daňové výhody ze smlouvu z důvodu nízkého pojistného.
Předem děkuji za odpověď.
Karel
David Kučera ze společnosti Partners
Vážený pane, pokud smlouva nebyla v daňově uznatelném režimu, pak nevzniká při ukončení smlouvy povinnost dodanění. To, že byla pojišťovnou vyčíslena nulová srážková daň vyplývá z toho, že celkové zaplacené pojistné bylo vyšší než vzniklé odkupné. V opačném případě by byla srážková daň uplatněna na straně pojišťovny.
Životní pojištění
Dobrý den.
K 31.3.2017 jsem ukončil pojistnou smlouvu a poslal výpověď na pobočku s tím,že odkupné chci vyplatit na účet. Přišla mi odpověď,že pojistná smlouva bude ukončena k výročí pojištění, tj. ke dni 17.9.2017. Odkupné vyplácíme ve lhůtě 21 dnů od ukončení smlouvy,respektive od splnění všech náležitostí pro jeho výplatu. Znamená to,že peníze mi přijdou až za půl roku,tedy až někdy v říjnu?
Děkuji Josef
Pepa
David Kučera ze společnosti Partners
Vážený pane, odkupné ze smlouvy životního pojištění s rezervotvornou složkou se vždy vyplácí s řádným ukončením smlouvy, aby mohlo dojít ke konečnému vyúčtování všech nedoplatků a přeplatků. Ve Vašem případě tedy až po 17. 9. 2017.
Životní pojištění
Dobrý den. Dá se prosím někde zjistit zda li otec má sjednanou úrazovou pojistku na své nezletilé děti a u jaké pojišťovny?Děkuji za odpověď.
Eliška
David Kučera ze společnosti Partners
Vážená paní, to bohužel u životních (či úrazových) pojištění nelze, ví to jenom pojistník, tedy majitel smlouvy. Lze to zjistit z bankovního účtu, ze kterého probíhají platby, kde je uveden příjemce a variabilní číslo je většinou číslem smlouvy.
Životní pojištění
Dobrý den, v listopadu 2016 sem si nechal založit IŽP kolegou z práce,který začal dělat fin. poradce žádné urázové pojištění nemám takže sem do toho šel, problém je že sem to podepsal a následně zjistil že kolega tomu vůbec nerozumí nedokáže mi s ničím poradit a ještě lže, takže sem IŽP vůbec nezaplatil ani jednu splátku s tím že sem tím chtěl docílit zrušení smlouvy, ted mi přišel dopis že mám zapatit 2500,- + 500 kč za zrušení smlouvy, á na to pojištovna právo když sem ji nikdy nic nezaplatil a tím pádem sem myslel že se smlouva automaticky ruší děkuji za odpověd.
Marek
David Kučera ze společnosti Partners
Vážený pane, při akceptaci pojišťovnou vzniká smluvní vztah, pojišťovna má k Vám své povinnosti, tedy nelze vztah reaktivovat pouze nezaplacením, protože pojišťovna již poskytuje pojistnou ochranu. Smluvní vztah máte možnost ukončit dle občanského zákoníku např. odstoupením smlouvy od jejího počátku bez udání důvodu, a to do dvou měsíců od jejího sjednání. Sjednáním se míní den podpisu návrhu smlouvy, nikoli konkrétní počátek smlouvy. Směrodatným dnem se bere doručení odstoupení na pojišťovnu. Pak se vrací zpět nespotřebované pojistné na krytí rizik (zpravidla i v plné výši), v plné výši z investiční složky. Pokud byste toto datum nestihl, pak můžete podat výpověď smlouvy, a to vždy min. 6 týdnů před pojistným obdobím, což u životních pojištění s měsíční platbou bývá zpravidla každý měsíc. V takovém případě obdržíte zpět jen část vložených prostředků, resp. spotřebované pojistné na krytí rizik se nevrací a vrací se pouze odkupné z investiční složky (nesprávně také zvané "spořicí" složky). Veškeré dlužné pojistné budete muset v takovém případě uhradit až do řádného ukončení smlouvy, jinak může pojišťovna dlužnou částku vymáhat. V krajním případě se může obrátit na finančního arbitra, a pokud máte pádné důvody, že došlo k Vašemu poškození záměrem poradce, nebo i jeho nedbalostí, můžete požadovat ukončení smlouvy s plnou náhradou zaplaceného pojistného. Je to ale dlouhodobější proces a výsledek nelze předjímat.
Životní pojištění
Dobrý den, mám od roku 2006 Životní pojištění od Kooperativy. Od roku 2015 jsem zvolil možnost "výběru prostředků" před možností odečtu z daní. Dříve jsem daňové odpočty prováděl. Pokud bych pojištění zrušil, je mi jasné, že musím ty odpočty dodanit za 10 let zpětně. Ale pokud jsem v minulosti vybíral finanční prostředky (naposledy v létě 2016), musím také dodanit? Na účtárně mě řekli, že i při výběrů prostředků musím zpětně danit. Je to pravda? - otázka upravena poradcem
Petr
David Kučera ze společnosti Partners
Vážený pane, novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů je účinná od 1. 1. 2015, tedy, pokud jste před tímto datem svou smlouvu životního pojištění "přepnul" do daňově neuznatelného režimu (a ponechal ji tak), pak mimořádné výběry dodaňovat nemusíte. 
Životní pojištění
Dobrý den, přišel mi dopis, že mi pojisťovna vypovídá úrazové pojištění v životní pojistce. Citace:
na základě vyhodnocení nepříznivého rizika sjednaného úrazového pojištění jsme dospěli k řešení vypovědět sjednané pojištění pojištěného:

Můžou takhle jednostranně vypovědět smlouvu? Smlouvu už mám od roku 2010, teď v posledních dvou měsících jsem čerpala pojistné plnění za 2 úrazy.
Děkuji za odpověď
Hana
David Kučera ze společnosti Partners
Vážená paní, ano mohou. Protože se jedná v rámci pojištění o tzv. připojištění, může jej pojišťovna jednostranně vypovědět, zejm. tak činí při zvýšené četnosti pojistných událostí. Ze strany pojišťovny tzv. nevypověditelná rizika jsou definována v pojistných podmínkách, v hlavním tarifu je to smrt, některé pojišťovny mají také zahrnutu např. invaliditu.
Životní pojištění
Dobrý den,mé životní pojištení skoncilo cca před rokem a minulí čtvrtek jsem byl na pobočce zažadat o výplatu..
jak dlouho budu čekat než oni to schvalí a odešle se mi to na můj učet od banky?
dekuji za odpověd
123456789
David Kučera ze společnosti Partners
Vážený, zpravidla jsou po podání žádosti na výplatu peníze poukázány do 15 dnů od jejího doručení, nicméně, doba může být i delší, např. i několik týdnů - závisí na pojišťovně. Je vhodné se dotázat přímo při podávání žádosti o výplatu nebo položit telefonický dotaz dané pojišťovně.
Životní pojištění
Dobrý den,chtěl bych se zeptá,kde se da zjistit zda me zivotni pojisteni bylo zruseno a u jaké pojišťovny .
Dekuji za odpoved
Marcel
Lukáš Urbánek působí ve společnosti Partners od roku 2008 na pozici VIP...
Dobrý den, 
nejdříve je potřeba znát název pojišťovny a potom číslo pojistné smlouvy nebo alespoň své rodné číslo. Pak už je to jednoduché. Stačí zajít na pobočku pojišťovny nebo zavolat na infolinku.
Životní pojištění
Dobry den,
bratr před lety uzavřel úrazovou pojistku na sebe, manželku a syna.
Nyní je syn již plnoletý, s manželkou je rozvedený a pojistku chce proto zrušit (platí ji totiž po celou dobu pouze on).
V pojišťovně mu však řekli, že je na výpovědi nutný i podpis jeho bývalé manželky, ta ale podepsat odmítá.
Jak může bratr postupovat? Přestal pojistku platit – zruší mu ji v tom případě sama pojišťovna? Nebo ho čekají nějaké sankce?
Děkuji moc za odpověď.
Eva
Lukáš Urbánek působí ve společnosti Partners od roku 2008 na pozici VIP...
 Dobrý den Evo, 
poradil jsem se s právníkem a mám pro Vás následující poznatky:
1) pojišťovny se odvolávají na ustanovení občanského zákoníku (dříve bylo stejné v zákonu o pojistné smlouvě), které říká, že pokud je smlouva uzavřena ve prospěch obmyšleného, musí s výplatou odkupného souhlasit i pojištěný – tj. i exmanželka. Obmyšlenou osobu lze ovšem změnovým formulářem změnit.
2) vypovědět smlouvu může pojistník kdykoliv. Pokud se to pojišťovně nelíbí, doporučuji pojišťovnu upozornit, že v případě, že žádosti o výpověď nevyhoví, bratr se obrátí na finančního arbitra a odkupné bude po pojišťovně vymáhat.
3) další varianta: exmanželku je potřeba upozornit, že pokud by bezdůvodně neposkytla souhlas k výpovědi, bude odkupné vymáháno po ní.
Pokud bratr přestal pojistku platit, tak pojišťovna bude dlužné pojistné vymáhat. Toto není správný postup.Životní pojištění
Dobrý den,chtěla bych zeptat přítel měl pracovní úraz čekáme od pojíštovny už 2 měsíc na peníze 11.11.016 jsme se dozvěděliže to má likvidator za jak dlouho nám to odešle děkují za odpověd.
Žaneta
Lukáš Urbánek působí ve společnosti Partners od roku 2008 na pozici VIP...
Dobrý den, Žaneto, 
pojistné plnění se vyplácí dle pojistných podmínek a pokud pojišťovna obdrží všechny potřebné dokumenty měla by vyjádření o ukončení šetření pojistné události poslat nejpozději do 30 dnů. Doporučuji tedy obrátit se na pojišťovnu a požadovat vysvětlení. Třeba ještě na něco čekají a vy o tom nevíte.
Životní pojištění
Dobrý den,
mám dotaz na možnosti vypovězení smlouvy o životním pojištění a to z důvodu mé nespokojenosti s účtováním mých plateb. Pojištění bezeškodně trvá zhruba 3 roky ,ale poslední rok se snažím neúspěšně vyřešit nezaúčtování jedné mé splátky. Platbu provádí od počátku pojištění zaměstnavatel strháváním částky ze mzdy ,ale jednu splátku pojišťovna nezapočetla ,nevím z jakého důvodu. Co se stalo jsem začal ihned řešit jak v pojišťovně tak i u svého zaměstnavatele. V pojišťovně se neustále (již téměř rok) vymlouvají na chybu zaměstnavatele ,ale po ověření ,a nakonec i dle mých výplatních lístků jsem se ujistil ,že u zaměstnavatele je vše v pořádku. Přes veškeré šetření ,a dokazování pojišťovna mou jednu platbu bere neustále jako dlužnou. Jak mohu v takovémto případě ukončit smlouvu? Pojistné ani obchodní podmínky mnou odsouhlasené podpisem smlouvy tuto situaci neznají takže ani neřeší. Děkuji za odpověď David
David
Lukáš Urbánek působí ve společnosti Partners od roku 2008 na pozici VIP...
Dobrý den, Davide, 
věřím Vám, že Vaše nespokojenost asi už přesahuje všechny meze, ale zkuste raději vše s pojišťovnou vyřešit. Neznám zatím případ, kdy by se to nepovedlo. Každá platba lze dohledat. Vyřešení této situace by právě mohlo být pro Vás nejlepším řešením. Nové pojištění se Vám nemusí podařit uzavřít, nebo bude dražší. Pokud potřebujete s řešením Vaší situace pomoci, obraťte se na šikovného finančního poradce, který Vám jistě poradí a bude Vám nápomocen i v budoucnu.
Pojistnou smlouvu můžete vypovědět kdykoliv. Je zde 6 týdenní výpovědní lhůta a je potřeba počítat s tím, že pokud pojišťovna eviduje nějaký dluh na pojištění, tak ho bude chtít uhradit.